ITN Number

ITN, czyli International Tennis Number został stworzony przez Międzynarodową Federację Tenisową ITF jako narzędzie mające pomóc narodowym federacjom tenisowym zwiększyć ilość osób grających w tenisa.

Histora ITN rozpoczyna się w 2000 roku w Londynie, gdzie podczas szczytu ITF poświęconego tematyce promocji i popularyzacji tenisa przy jednym stole zasiedli działacze największych światowych potęg tenisowych, takich jak USA, Australia, Francja, Niemcy, Wielka Brytania czy Holandia. Celem tego spotkania było stworzenie globalnego, spójnego programu zachęcającego ludzi do gry w tenisa, zwiększającego atrakcyjność rozgrywek ATP i WTA dla widzów na całym świecie oraz zwiększającego obroty ze sprzedaży sprzętu i akcesoriów tenisowych.

KONTAKT: obozytenisowe365@gmail.com

ITN jest zatem międzynarodowym numerem tenisowym, który przedstawia ogólny poziom umiejętności tenisowych gracza. W systemie ITN wyróżnia się 10 poziomów, począwszy od ITN 1, aż do ITN 10, przy czym ITN 1 to poziom charakteryzujący zawodników obecnie notowanych na listach rankingowych ATP/WTA lub dysponujący porównywalną siłą gry, podczas gdy ITN 10 to poziom najniższy, charakteryzujący graczy rozpoczynających grę w tenisa na pełnowymiarowym korcie, ale potrafiących już serwować i prowadzić wymiany z głębi kortu.Jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed ITF było stworzenie ogólnoświatowego i powszechnego systemu ratingowego. Międzynarodowy system ratingowy miał służyć ocenie poziomu graczy na wszystkich stopniach zaawansowania, a przez to miał stać się obiektywnym punktem odniesienia dla wielokulturowej społeczności tenisowej. Taki system dawałby graczom na całym świecie możliwość wzajemnego porównywania swoich tenisowych umiejętności, poza tym pomagałby w znalezieniu odpowiedniego sparingpartnera. W tym celu w 2001 roku powołano zespół specjalistów, na czele których stanął Dave Miley – Dyrektor ds. Rozwoju Tenisa ITF. W wyniku ich pracy powstał system oceny graczy ITN.

W celu ułatwienia oceny poziomu graczy ITF opracowała „Charakterystykę poziomów ITN” (czyli opis poszczególnych poziomów ITN) oraz obiektywny „Test na korcie”.

„Test na korcie” (On Court Assessment) został wprowadzony w 2003 roku i stanowi najważniejsze narzędzie w procesie oceny poziomu ITN graczy. Test ten bada regularność uderzeń, dokładność (miejsce pierwszego odbicia) oraz siłę uderzeń (miejsce drugiego odbicia się piłki), a także zwinność gracza.

Zapytaj trenerów o Test ITN i dołącz do naszej społeczności…